Viktige datoer


Følgende datoer er viktige med tanke på påmelding og bestilling av tjenester:

  • 15. november 2021 - Påmelding åpner
  • 1. mai 2022 - Siste dato for påmelding
  • 1. mai 2022 - Siste dato for bestilling av tjenester
  • 8. mai 2022 - Påmeldingsfrist dommere
  • 19. mai 2022 - Startdato for Tiller Cup
  • 22. mai 2022 - Slutt dato for Tiller Cup


For påmelding, se informasjon på følgende web side:

https://tillercup.idrettenonline.no/p/63554/pamelding