Kampgjennomføring:

- Laget som står oppført først stiller med matchball.

- Hjemmelag starter til venstre for sekretariatet. 

- Alle lag må være klar ved banen 5 min før kampstart.

- Lag som ikke stiller til terminfestet kampstart dømmes til å ha tapt kampen.

- Ved likhet i draktfarge stiller bortelag med reservedrakter/vester i annen farge.

 

Dispensasjoner:

Lag som har godkjente dispensasjoner fra aldersbestemmelsene i egen region, vil få godkjent disse. Et lag kan bruke inntil 2 dispensasjonsspillere pr kamp. Dispensasjon må søkes på forhånd. Innvilget dispensasjon gis skriftlig av turneringsledelsen før turneringsstart. 

 

Spillere:

Antall spillere pr kamp/lag er lik den aktuelle årsklassen har i seriespillet NHF.

Spillere i turneringen kan bare delta på ett lag i samme aldersklasse, i årsklassene 13 - 20 år.

 

Time-out:

Det skal ikke tas automatisk time-out ved straffekast og 2 minutters utvisning. Kun stopp av tiden ved ved skader som krever medisinsk behandling på banen. 

Det er ikke lags time-out i kampene.

 

9-10 års kamper:                   
Klassene spiller 5’er håndball på kortbane.

 

11 års kamper:

Klassen spiller 6’er håndball på vanlig bane med nedsenket tverlegger. 

 

Sluttspill:

Ved uavgjort i sluttspillkamper – med unntak av A-finaler - avgjøres kampen ved «Første målet vinner» slik det er beskrevet i §19-1.8.3 i Lov, kamp og konkurransereglement for NHF:

- Det foretas loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast.

- Det laget som scorer først, vinner kampen.

- Hvis ingen av lagene har scoret etter 5 minutter (en omgang), fortsetter spillet med ny omgang (5 min) uten pause. Om nødvendig spilles flere omganger à 5 minutter inntil ett av lagene har scoret.

Ender en A-finale uavgjort etter ordinær spilletid skal det spilles ekstraomganger etter 1 minutt pause. Spilletiden for ett sett ekstraomganger er 2 x 3 minutter med en pause på 1 minutt mellom omgangene. Er det fortsatt uavgjort avgjøres kampen etter «Første målet vinner».


Resultatberegning:
 Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik:

a) Poeng i innbyrdes kamper.
 b) Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.
 c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
 d) Målforskjell i samtlige kamper.
 e) Flest scorede mål i samtlige kamper.

Aldersgrupper - klasser/kamplengde og ballstørrelser, se egen info på nettside tillercup.no.

 

Protestregler/Jury:

Protester må være meldt til Hovedsekreteriat eller sportslig ansvarlig innen 15 min etter kampslutt. Protesten må leveres skriftlig senest 30 min. etter kampslutt. For å være gyldig må begge lagledere og dommere bekrefte at protest er nedlagt i den aktuelle kampen.

 

Sammen med protesten innbetales protestgebyret på kr. 700.-.

Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.

 

Jury under turneringen opprettes av sportslig ansvarlig av Tillercup. Juryen består av 3 medlemmer.
Ved protester hvor resultatet av en kamp ønskes ugyldig, er juryens dom endelig og kan ikke appelleres.