Aldersgrupper


Aldersgrensene for turneringen er de samme som i sesongen 2023/24 ihht. NHF region Nord sitt seriereglement: 


 • Jenter/Gutter 20 år: Må være født 2003 eller senere 
 • Jenter/Gutter 16 år: Må være født 2007 eller senere 
 • Jenter/Gutter 15 år: Må være født 2008 eller senere 
 • Jenter/Gutter 14 år: Må være født 2009 eller senere 
 • Jenter/Gutter 13 år: Må være født 2010 eller senere
 • Jenter/Gutter 12 år: Må være født 2011 eller senere
 • Jenter/Gutter 11 år: Må være født 2012 eller senere
 • Jenter/Gutter 10 år: Må være født 2013 eller senere
 • Jenter/Gutter   9 år: Må være født 2014 eller senere
 • Jenter/Gutter   8 år: Må være født 2015 eller senere
 • Jenter/Gutter   7 år: Må være født 2016 eller senere