Viktige datoer


Følgende datoer er viktige med tanke på påmelding og bestilling av tjenester:

  •                         - Påmelding åpnet
  • 14.april 2024 - Siste dato for påmelding
  • 14.april 2024 - Siste dato for bestilling av tjenester
  • 02. mai 2024 - Startdato for Tiller Cup
  • 05. mai 2024 - Slutt dato for Tiller Cup


Påmelding gjøres gjennom Profixio sin web side:

https://www.profixio.com/app/tillercup-2023-2024