Viktige datoer


Følgende datoer er viktige med tanke på påmelding og bestilling av tjenester:

  •                         - Påmelding åpnet
  • 22.april 2023 - Siste dato for påmelding
  • 22.april 2023 - Siste dato for bestilling av tjenester
  • 11. mai 2023 - Startdato for Tiller Cup
  • 14. mai 2023 - Slutt dato for Tiller Cup


For påmelding, se informasjon på følgende web side:

https://tillercup.idrettenonline.no/p/63554/pamelding